Barnets Glæde Logo

Om os

Foreningens Formål

Glade børn - Barnets Glæde

Barnets Glæde er drevet af velgørenhed og menneskekærlighed. Vores formål er at hjælpe økonomisk vanskeligt stillede børnefamilier på Amager med tøj og sko til børnene. Vi har ifølge vores vedtægter mulighed for at give støtte til børn op til 15 år. Støtten gives i form af en rekvisition til tøj og sko, som kan bruges i udvalgte butikker, vi har et samarbejde med.

I Barnets Glæde har vi et motto der lyder: ”Den største glæde ved livet, er at kunne glæde andre”.

 Vi håber at vores støtte til de trængende familier kan bringe et lille lys ind i en oftest meget svær hverdag.

Foreningens Historie

Barnets Glæde er en filantropisk forening, som blev stiftet 15. januar 1918. Foreningen blev stiftet af en kreds af borgere på Amager, som ønskede at skabe glæde hos mindre bemidlet familier i lokalsamfundet. Foreningen blev etableret i skyggen af Første verdenskrig og ud fra den tanke at børn er uden skyld i tidernes ulykker og at de er fremtiden for samfundets bestående.

Foreningens første formand var entreprenør Søren Larsen, som af mange mennesker blev anset for at være et godt og retskaffent menneske. Det var på hans initiativ at foreningen blev skabt og for ham og de andre medstiftere skabte det stor glæde i livet at kunne hjælpe andre. Samme glæde har man kunne finde hos alle der sidenhen har været en del af Barnets Glæde.

 

entreprenør Søren Larsen

Foreningens første formand var entreprenør Søren Larsen, som af mange mennesker blev anset for at være et godt og retskaffent menneske. Det var på hans initiativ at foreningen blev skabt og for ham og de andre medstiftere skabte det stor glæde i livet at kunne hjælpe andre. Samme glæde har man kunne finde hos alle der sidenhen har været en del af Barnets Glæde.

Avisudklip - Barnets Glæde

Det har altid været forenings fornemste opgave at indsamle økonomiske midler, så man hvert år har kunne hjælpe trængende familier med sko og tøj til deres børn. I gamle dage stod der indsamlingsbøsser på værtshuse og hvert år blev en række aktiviteter afholdt i håb om at befolkningen ville støtte foreningen. Der blev afholdt fugleskydning, lavet tombola, efterårsfest, salg af annoncer i et medlemsblad og støttemærker, der kunne købes for 10 øre stykket.
Dog ændrede samfundet sig efter Anden verdenskrig og det gav ikke længere overskud at afholde aktiviteter, hvorfor det ophørte.

Tombola - Barnets Glæde

I dag indsamles størstedelen af vores midler via donationer. Yderligere har menneskerne bag foreningen bidraget med store beløb gennem tiden. Det skete fx i 2008, hvor tidligere bankdirektør i Amagerbanken, Jens Svendsen, testamenterede 105.000 kr. til foreningen med den klausul, at beløbet skulle anvendes til ekstraordinære uddelinger i de første tre år efter hans død.

Siden etableringen af Barnets Glæde og frem til 2012 dækkede foreningen familier i Sundbyøster og Sundbyvester. I 2013 valgte bestyrelsen at udvide dækningsområdet til Tårnby og i 2014 blev det besluttet også at dække Dragør. Vi er meget glade for, at vi i dag dækker hele Amager.

Foreningens Bestyrelse

Mia Foli-Elling

Formand

Bo Madsen

Bo Madsen

 Kasserer

Rie Foli-Andersen

Rie Foli-Andersen Bestyrelsesmedlem

Hans Jensen

Hans Jensen
Bestyrelsesmedlem

Chanette Strandbech

Chanette Strandbech Bestyrelsesmedlem

Jan Bjerring Bestyrelsesmedlem

Anette Mortensen Suppleant

Jacob Bethien Bysand Suppleant

Hvis I ønsker et samarbejde, er I velkomne til at kontakte os!

Hjerte - Barnets Glæde

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.